FUCK_ME NOW, I'LL FUCK_YOU LATER: Marc Ruffalo & Jeff Mirren